služby
 

spolu~setkání 

semináře ~ workshopy ~ kurzy,  víkendovky

Ti, kdo přicházejí, spolu~ tvoří v bezpečném prostředí komorní skupinky. 

Každý do setkávání dává sebe tak, jak zrovna chce a potřebuje, každý si odnáší, co je pro něj právě připraveno. 

Rozmanitá témata. Dění se nikdy neopakuje. 


individuálky

terapie ~ konzultace, offline ~ online

S tebou o tobě.

Jakékoliv téma. Různé přístupy.

Záměrem je (třeba i nově) vnímat to, co právě je a i díky tomu se osvobodit z tíhy a-nebo se otevřít  žití nových možností. transformační portály 

energetické zářiče ~ obrazy

Zavolají toho, koho mají... kdo pocítí jejich účinek - tj. jsou podporou tvé vlastní esence... posilují  proces, ať má být jakýkoliv - očistný, transformační, růstový, láskyplný... možná vše najednou.
 


online

samostatně

Kdykoliv je tvůj čas. Ráda tě podpořím v tom, co tě oslovuje a zajímá. 


zdarma 

 s vděčností a radostí