Nosná síla v těle, souvislosti a sebepoznávání - Rezonance s písní kostí 


dvoudenní praktický seminář


v Rychnově n. Kn. - 27 . - 28. července 2024

v sobotu od 10.15 do 17.45h,  v neděli od 9.15 do cca 16.45h 

Prožitkový sebepoznávací seminář

Opěrný systém těla, kosterní systém, je živý a proměnlivý. Zdravý je fluidní, energie v něm plyne. Biologicky má funkci i ochrannou, krvetvornou a je zásobárnou minerálů a energie.

Nosná síla nejpevnějších struktur v našem těle spočívá i v moudrosti, kterou v učebnicích biologie popsanou nenajdeme, ale kterou žijeme nebo žít můžeme. 

Na semináři půjdeme s otevřenou pozorností více do těla a budeme aktivovat latentní schopnosti. Procítíme také umění doteku i přes chodidla, dlaně.

Ochota podívat se do podvědomí a umožnit pochopení se bude hodit při práci s archetypy.
Propojovaní do celistvosti se budeme věnovat v jemnosti, respektu a se soucitem vůči příběhům, které v sobě máme.


V bezpečném prostoru a beze spěchu si dovolíme integrovat prožitky, sdílet je hlasem – zvukem i slovy, uvolníme své tělo svobodnému pohybu, uvolníme sebe pro vyjadřování se z pravdy morku našich kostí. 

Seminář je sebepoznávací, záměrem je hluboká regenerace těla, prohloubení vnímavosti sebe sama (těla, pocitů i myšlenkových forem) a přenesení této zkušenosti do každodenního života, ať se týká zdraví kostí nebo způsobu, jakým žijeme.


Cena je 5 000 Kč.


Rychnov nad Kněžnou: Centrum Zdroje, Panská 79, Rychnov n. Kn.  


Počet míst je omezený na 3 - 8 osob


S sebou: podložka, 2 deky,

ev. karty Symbolon (máte-li, nejsou nutné).


Intuice mi přinesla toto vyjádření:

,,V těle je v lásce"

… mám pocit, že přesně to chce být rozpoznáváno a aplikováno.

Těším se,

Jana Aadhiradasi 

přihlášení: 

(na uvedený e-mai osobně odpovím a pošlu organizační podrobnosti) 

Uvedené údaje budou použity pouze pro vyřízení rezervace.

K zásadám o ochraně a zpracování osobních údajů více zde GDPR a Všeobecné obchodní podmínky