Poznej sílu svého jména 


seminář hostů z Prahy:

 Lenky Počtové Šramlové a Ladislava Frydrýna 

v sobotu 13. května od 10 do 18h v Rychnově n. Kn. 

Celodenní prožitkový seminář s hudbou a hudebními nástroji.

Každý neseme ve svém životě nějaké jméno. Některé nám bylo vybráno rodiči, některé jsme si vybrali sami. 

Mnoho lidí se potýká mnoho let nebo i celý život s tím, že své jméno nemají rádi, že se jim nelíbí, nebo ne v oficiální podobě.

Mnoho lidí si dává jiná, nová, duchovní nebo prostě víc rezonující jména. Proč?

Jméno nese určité kvality, díky kterým se proměňuje, jak prožíváme sami sebe. Různá jména nám umožňují cítit se jinak, prožívat své různé aspekty. 

Poznání vnitřních kvalit a znění hlásek nám umožňuje poznávat síly, z nichž sestává i naše řeč a naše myšlenky, naše vnitřní hudba. Tato praxe a poznání přesahuje jeden den na semináři. Proto si zúžíme výběr tím, že se zaměříme zejména na naše jména.

Podíváme na to, jaké kvality nese právě vaše jméno. Nakolik jste s ním v souladu, nebo ne. Jaký potenciál skrývá vaše jméno. Budeme poznávat vnitřní kvality hlásek, písmen, kvalitu jejich vnitřního znění, citového tónu.

 Budeme si i spolu hrát a znít a nastavíme si zrcadla hudební i nehudební, prozpíváme se některými hláskami k jejich hlubší kvalitě.

 Budeme naslouchat této vnitřní hudbě, podobám tvůrčí síly za řečí a slovy.

"Na počátku bylo Slovo. A to Slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila." (Evangelium podle Jana)


Seminář pro všechny, kteří chtějí proniknout do tajů hudby v nás, objevit sílu hlásek a písmen, poznat nový rozměr a hloubku ve svém jménu.  

Provázet vás budou:

Lenka Počtová Šramlová
www.lenkapoctova.cz
– zpěvačka a multiinstrumentalistka
– lektorka hudebních workshopů a seminářů muzikofiletiky
– založila a vede soubor Alunaire – zpívající kruh žen, působí v pěveckém duu Le'HarMonja, skládá své vlastní písně
– již 20 let vede kurzy zpěvu, zážitkové semináře k hlubšímu poznávání hudby, koncertuje
– její vášní je zkoumání hlubších otázek života a vědomí


Ladislav Frydrýn
– bubeník, improvizátor a multiinstrumentalista
– sběratel i výrobce hudebních nástrojů
– působil v hudebním uskupení Úžas v rytmu a LAŠ
– už 14 let provází zájemce na cestě k sobě procesem osobní proměny individuálně i ve skupinách
– ve svých seminářích věnovaných rytmu a hudbě pomáhá lidem objevovat jejich skryté možnosti a schopnosti 

Adresa: centrum Innate/Zdroj doteku, Panská 79, Rychnov n. Kn.

Na místě bude drobné občerstvení, k dispozici čaj, káva. 

Prostor bude otevřený už od 9:30h.
S sebou pohodlné oblečení k volnému pohybu. 

Příspěvek za seminář: 1 700 Kč. 
Platba v hotovosti na místě.

Můžete si s sebou vzít oblíbený hudební nástroj.

Závaznou přihlášku, ev. dotaz, pošlete (Janě)  přes formulář níže,

osobně odpovím, místo potvrdím, dotaz zodpovím :-) 


Těšíme se na vás a společné objevování
Lenka, Láďa a Jana 

Chci poznat sílu svého jména: 

Uvedené údaje budou použity pouze pro vyřízení rezervace a předání bližších informací k této události, posléze pro vystavení dokladu ohledně platby.

K zásadám o ochraně a zpracování osobních údajů více zde GDPR a Všeobecné obchodní podmínky