Jičín

Nosná síla v těle, souvislosti a sebepoznávání (Rezonance s písní kostí)


v Duhové medicíně v Jičíně o víkendu 27. - 28. května 

Prožitkový sebepoznávací seminář

Opěrný systém těla, kosterní systém, je živý a proměnlivý. Zdravý je fluidní, energie v něm plyne. Biologicky má funkci i ochrannou, krvetvornou a je zásobárnou minerálů a energie. 

Nosná síla nejpevnějších struktur v našem těle spočívá i v moudrosti, kterou v učebnicích biologie popsanou nenajdeme, ale kterou žijeme nebo žít můžeme. 

Na semináři půjdeme s otevřenou pozorností více do těla a budeme aktivovat latentní schopnosti. Procítíme také umění doteku i přes chodidla, dlaně.

Ochota podívat se do podvědomí a umožnit pochopení se bude hodit při práci s archetypy.
Propojovaní do celistvosti se budeme věnovat v jemnosti, respektu a se soucitem vůči příběhům, které v sobě máme.


V bezpečném prostoru a beze spěchu si dovolíme integrovat prožitky, sdílet je hlasem – zvukem i slovy, uvolníme své tělo svobodnému pohybu, uvolníme sebe pro vyjadřování se z pravdy morku našich kostí. 

Seminář je sebepoznávací, záměrem je hluboká regenerace těla, prohloubení vnímavosti sebe sama (těla, pocitů i myšlenkových forem) a přenesení této zkušenosti do každodenního života, ať se týká zdraví kostí nebo způsobu, jakým žijeme.

Intuice mi přinesla toto vyjádření: 

,,V těle je v lásce"

… mám pocit, že přesně to chce být rozpoznáváno a aplikováno.

Podle počasí může probíhat nejen uvnitř, ale z velké části i venku, na zahradě.

Místo konání: Duhová medicína, Boženy Němcové 133, Jičín 

Sobota 27. od 10:30 do 18:00h 
a neděle 28. května od 9:30 do 17:00h

Cena 3 900 Kč

S sebou: podložka, 2 deky, ev. karty Symbolon (máte-li, nejsou nutné).

Na tuto akci se můžete přihlásit přes stránky Duhové medicíny (do 24. 5.) 

Nosná síla v těle, souvislosti a sebepoznávání – www.duhovamedicina.cz , ev. přímo u mě Kontakt


Těším se na viděnou v krásném prostoru v Jičíně,

Jana